loading

עיצוב כרטיסי ביקור

קטגוריה

עיצוב גרפי והפקות דפוס כרטיסי ביקור

אקסטרה

הוספת פויל, הטבעה עיוורת, לקה סלקטיבית, שטנץ ועוד

סוגי נייר

80-300 גר׳, כרומו מט, נטול עץ, ממוחזר, מג׳סטיק ועוד

ימי עבודה

עיצוב גרפי והפקת דפוס של כרטיסי ביקור הינו עד 14 ימי עבודה

בחזרה לפרוייקטים